Търси ...

Търси Хотели


Градове

» Пловдив

Пловдив


Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в България, важен стратегически, промишлен, търговски, научен, културен и комуникационен център. Разположен е на шест хълма в равната Горнотракийска низина на територия от 53 кв.км. по поречието на река Марица. Пловдив има богата история, най-старите сведения датират от новокаменната епоха. През 1 хил.пр.Хр. траките основават древно селище, което по-късно Филип Македонски завладява, дава му името Филипополис и превръща в крепост. Благоприятното географско положение и добрите климатични условия съдействат за неговия възход през последвалите исторически епохи. Според административното деление на страната Пловдив е център на Пловдивска област, която има 16 общини с общо 215 населени места. Античност, Средновековие, Възраждане и модерна култура са вплетени по неповторим начин в Пловдив, превръщайки го в притегателен туристически център.

нагоре