Търси ...

Търси Хотели


Дефиниции на термини, използвани от АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД в уебсайта Tirs.bg и настоящите Правила и условия:

Tirs.bg - Туристическа Информационна и Резервационна Система – според смисъла на контекста, резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация; физически и юридически лица, представляващи системата.
Условия – условия за използване на сайта Tirs.bg и предлаганите в него услуги.
Резервация - резервация на хотелско настаняване.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Tirs.bg според настоящите Правила и Условия.
Хотел – туристически обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България.
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или верига хотели.
Резервация „в реално време” или резервация на хотел със статус „Наличен” – резервация на реални свободни места в хотела.
Резервация „на база заявка” или резервация на хотел със статус „На заявка” – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на Tirs.bg в рамките на 24 часа.

Общи условия за ползване на Tirs.bg

 1. Съдържанието на уебсайтa Tirs.bg, начинът на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собственост на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa Tirs.bg, под каквато и да е форма, без писменото съгласие на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД, е забранено и представлява закононарушение.
 2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта на Tirs.bg, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.
 3. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
 4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa Tirs.bg.

Ограничена отговорност

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не гарантира пълнотата и акуратността й. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не поема отговорност към Потребителя или към трети страни за грешки или липси в този сайт. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не гарантира, ако работата на Tirs.bg бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали, достъпни от този сайт, имат вируси или други вредни компоненти.

Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на Tirs.bg

АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.

Резервации и условия на резервиране:

 1. Всяка резервация „в реално време” или „на база заявка” ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При потвърждаване на резервацията Тirs.net изпраща на Потребителя потвърждение на резервацията по e-mail с номер на резервацията.
  Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.
 2. Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и (размерът на депозита е посочен в конкретната резервация: 30.00% или 50.00% от стойността на резервацията). Доплащане до 100% на капарирани резервации – определения брой дни преди датата на настаняване, посочени във всяка конкретна резервация. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. Пропускането на плащане/капариране в рамките на упоменатите срокове за всяка конкретна резервация се счита за отказ на Потребителя.
 3. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, чрез уебсаита на Tirs.bg дебитна или кредитна карта, по банков път по сметка на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл ЕАД, в офисите на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл ЕАД или оторизираните туристически агенти.
 4. Резервации „в реално време” няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.
 5. Настаняването в хотела става посредсвом електронен Ваучер, издаден от системата Tirs.bg, и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, на чието име е направена резервацията.
 6. Промени и Анулации на резервации „в реално време” и „на база заявка” могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в “Условия за промени и анулации” на всеки един хотел.
 7. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не носи отговорност.
 8. Всички цени, обявени в сайта на TIRS.bg са валидни само за български граждани - с българска лична карта.
 9. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
 10. Всички цени обявени в сайта на Tirs.bg, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.
 11. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на Tirs.bg.
 12. Категоризация на предлаганите хотели в Tirs.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел IV – Категоризиране на туристическите обекти). ТАЗИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОРЪЧИ