Търси Хотели






3 звезди

ХОТЕЛ ГАРДИА - Златни пясъци

Статус: На заявка

Пакетни промоции за почивка в ХОТЕЛ ГАРДИА, Златни пясъци

В момента нямаме цени за търсения от вас пакет.

Т: 02/9841010
T: 0700 17 444 – национален телефон
М: 0886 887707 - телефон за спешни случаи
Е: reservations@tirs.bg