Търси ...

Търси Хотели


Контакти
 
гр.София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8

За резервации и информация:

E: reservations@tirs.bg
T: 02/9841010
F: 02/9888555
M: 0886/887707

Skype tirs.bg

Адрес: гр.София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8

Мария Деянова

За договори и информация лице за контакт:
Мария ДеяноваE maria.deyanova@tirs.bg
T: 032/666 944
F: 032/ 666 900
М:0884/780 880

Skype agents-tirs

Адрес: гр. Пловдив 4000,
ул. "Капитан Райчо " 56,
ТАЦ "ГРАНД ", ет. 5, офис 19

call center 0700 17 444
E-mail за контакти agents@tirs.bg
Skype agents-tirs
Мария Димитрова

Лице за контакт:
Мария Димитрова

E: maria.dimitrova@astralholidays.bg
Е: contracts@tirs.bg
T: 02/984 10 10
F: 02/984 12 12
М:0884/115561

Адрес: гр.София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8

Мария Хаджинонева

Лице за контакт
Мария Хаджинонева

E: maria.hadzhinoneva@astralholidays.bg
Е: contracts@tirs.bg
T: 02/9 841 013
F: 02/9 841 011
М: 0884/662 900

Адрес: гр.София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8

Драгомир Балин

Лице за контакт
Драгомир Балин

E: dragomir.balin@astralholidays.bg
Е: contracts@tirs.bg
T: 02/9 841 013
F: 02/9 841 212
М: 0882/661 880

Адрес: гр.София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8

call center 0700 17 444
E-mail за контакти contracts@tirs.bg