Търси ...

Търси Хотели


Дефиниции на термини, използвани от АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД в уебсайта Tirs.bg и настоящите Правила и условия:

Tirs.bg - Туристическа Информационна и Резервационна Система – според смисъла на контекста, резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация; физически и юридически лица, представляващи системата.
Условия – условия за използване на сайта Tirs.bg и предлаганите в него услуги.
Резервация - резервация на хотелско настаняване.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Tirs.bg според настоящите Правила и Условия.
Хотел – туристически обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България.
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или верига хотели.
Резервация „в реално време” или резервация на хотел със статус „Наличен” – резервация на реални свободни места в хотела.
Резервация „на база заявка” или резервация на хотел със статус „На заявка” – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на Tirs.bg в рамките на 24 часа.

Общи условия за ползване на Tirs.bg

 1. Съдържанието на уебсайтa Tirs.bg, начинът на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собственост на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa Tirs.bg, под каквато и да е форма, без писменото съгласие на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД, е забранено и представлява закононарушение.
 2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта на Tirs.bg, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.
 3. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
 4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa Tirs.bg.

Ограничена отговорност

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не гарантира пълнотата и акуратността й. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не поема отговорност към Потребителя или към трети страни за грешки или липси в този сайт. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не гарантира, ако работата на Tirs.bg бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали, достъпни от този сайт, имат вируси или други вредни компоненти.

Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на Tirs.bg

АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.

Резервации и условия на резервиране:

 1. Всяка резервация „в реално време” или „на база заявка” ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При потвърждаване на резервацията Тirs.net изпраща на Потребителя потвърждение на резервацията по e-mail с номер на резервацията.
  Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.
 2. Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и (размерът на депозита е посочен в конкретната резервация: 30.00% или 50.00% от стойността на резервацията). Доплащане до 100% на капарирани резервации – определения брой дни преди датата на настаняване, посочени във всяка конкретна резервация. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. Пропускането на плащане/капариране в рамките на упоменатите срокове за всяка конкретна резервация се счита за отказ на Потребителя.
 3. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, чрез уебсаита на Tirs.bg дебитна или кредитна карта, по банков път по сметка на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл ЕАД, в офисите на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл ЕАД или оторизираните туристически агенти.
 4. Резервации „в реално време” няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.
 5. Настаняването в хотела става посредсвом електронен Ваучер, издаден от системата Tirs.bg, и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, на чието име е направена резервацията.
 6. Промени и Анулации на резервации „в реално време” и „на база заявка” могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в “Условия за промени и анулации” на всеки един хотел.
 7. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не носи отговорност.
 8. Всички цени, обявени в сайта на TIRS.bg са валидни само за български граждани - с българска лична карта.
 9. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
 10. Всички цени обявени в сайта на Tirs.bg, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.
 11. АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на Tirs.bg.
 12. Категоризация на предлаганите хотели в Tirs.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел IV – Категоризиране на туристическите обекти). ТАЗИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОРЪЧИТЕЛСТВО ОТ СТРАНА НА АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД
 13. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).
 14. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД при необходимост.

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА "Астрал Холидейз Интернешънъл АД" ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕДефиниции на термини, използвани от АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД в уебсайта Tirs.bg и настоящите условия:
Tirs.bg – Туристическа Информационна и Резервационна Система – според смисъла на контекста резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация; физически и юридически лица, представляващи системата.
АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД – обслужващ туроператор, притежаващ Удостоверение № PK-01-7180 за ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ.
Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' със АД "Армеец", ул. "Стефан Караджа" 2, гр. София. Сертификатът към застрахователната полица е с номер N 17 260 1315 0000573063 до 18.01.2018 и е изложен на видно място във всеки един офис на Туроператора.
Условия – условия за използване на сайта Tirs.bg и предлаганите от него услуги
Резервация - резервация на хотелско настаняване
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД според настоящите Условия
Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели
Резервация в реално време или резервация на хотел със статус „Наличен” – резервация на реални свободни места в хотела
Резервация на база заявка или резервация на хотел със статус „На Заявка” – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД в рамките на 24 часа
Общи условия за ползване на Tirs.bg
1. Съдържанието на уебсайтa Tirs.bg, начина на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собсвеност на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД и са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa Tirs.bg под каквато и да е форма, без писменото съгласие на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД е забранено и представлява закононарушение.
2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта на Tirs.bg, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.
3. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa Tirs.net.
Ограничена отговорност
Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД не гарантира пълнотата и акуратността й. АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД и Tirs.bg не поемат никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД не гарантира, ако работата на Tirs.bg бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.
Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на Tirs.bg
АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.
Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на Tirs.bg
АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.
Резервации и условия на резервиране:
Резервации:
1. Всяка резервация в реално време или на база заявка ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. Не може да има договор между Потребителя и АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД преди системата Тirs.bg да:
- изпрати номер на резервацията;
- изпрати потвърждение на резервацията по e-mail;
- получи плащането в пълен размер
Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички подробности са точни.
2. Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и (размерът на депозита е посочен в конкретната резервация: 30.00% или 50.00% от стойността на резервацията). Доплащането до 100% на капарирани резервации се извършва до определения брой дни преди датата на настаняване, посочени във всяка конкретна резервация. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. Пропускането на плащане/капариране в рамките на упоменатите срокове за всяка конкретна резервация се счита за отказ на Потребителя.
3.Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, чрез уебсаита на Tirs.bg дебитна или кредитна карта, по банков път по сметка на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД, в офисите на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД или оторизираните туристически агенти.
4. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.
5. Настаняването в хотела става посредсвом електронен Ваучер на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД, издаден от системата Tirs.bg и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията.
6. АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши такова настаняване. В тези случаи АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт без доплащане. Ако Потребителят не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки или обезщетение, като АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД му възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
7. Промени и Анулации на резервации в Реално време и на база Заявка могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в “Условия за промени и анулации” на съответния хотел.
8. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД не носи отговорност.
9. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
10. Всички цени на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД обявени в сайта на Tirs.net, както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.
11. АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на Tirs.net.
12. Категоризация на предлаганите от АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД хотели в Tirs.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел IV – Категоризиране на туристическите обекти).
(ТАЗИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОРЪЧИТЕЛСТВО ОТ НИКАКЪВ ТИП ОТ СТРАНА НА АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД)
13. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД писмено или устно в срок от 14 дни от завръщането си, в офисите на АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД. АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД се задължава да предостави предявените претенции на ХОТЕЛА в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.
14. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).
15. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от АСТРАЛ Холидейз Интеренешенъл АД при необходимост.